Aktivní správa

Služba Aktivní správa nabízí nízkorizikový* investiční produkt

do každého tržního prostředí s cíleným výnosem 8% p.a.**

Proč investovat
se službou Aktivní správa?

Služba Aktivní správa nabízí produkt, jehož výkonnost nezávisí na výkonnosti trhů.

Cílem produktu je zhodnotit vložené prostředky v jakémkoliv tržním prostředí.

Hlavní důraz je kladen na vysokou bezpečnost a nízkou volatilitu portfolia při současném dosažení velmi atraktivního výnosu.

Ing. Jan Rohrbacher
analytik

Strategie produktu vychází z konceptu investičních strategií hedgeových fondů, které jsou charakteristické nízkou volatilitou portfolia a konstantními výnosy
v jakémkoliv tržním prostředí.

Odměna ze zisku

Součástí poplatkové struktury všech produktů AURA INVEST je odměna podílem na zisku. K účtování odměny na zisku dochází pouze v případě, že Váš investovaný kapitál dosahuje nových maxim.

Základní parametry

  • Minimální investice: 200.000 Kč
  • Optimální investice: od 400.000 Kč
  • Investiční horizont: 5 let, standardní hospodářský cyklus
  • Cílený výnos: 8% p.a.* v čistém vyjádření tzn. po všech poplatcích
  • Řízení rizik: aktivní, součástí obchodovaných strategií
  • Investiční strategie: pokročilé, derivátové, aktivní hedgování a řízení rizik
  • Poplatek za správu: 1,8% p.a.
  • Podíl na zisku: 18%, počítáno vždy z historické maximální hodnoty portfolia!
  • Orgán vykonávající dohled: Česká národní banka
  • Typ cíleného výnosu: absolutní výnos, za každého tržního prostředí

Dokumenty ke stažení

*Přesné parametry zařazení nízkorizikového produktu jsou uvedeny v prospektu služby.

**Cílený výnos představuje předpokládaný roční výnos z vložené investice po odečtení všech poplatků. U každé investice však souvisí možný výnos úzce s rizikem. Předpokládané či možné výnosy ani návratnost investice nemohou být zaručeny. Více viz poučení o rizicích zde.Menu