Chytré portfolio

Chytré portfolio nabízí optimální rozložení investic

mezi akcie, dluhopisy, komodity a alternativní investice

s využitím nízkonákladových fondů ETF a cíleným výnosem 7% p.a.*

Proč investovat
se službou Chytré portfolio?

Služba Chytré portfolio se aktivně přizpůsobuje momentálnímu tržnímu prostředí a jejím cílem je zachovat optimální rozložení mezi akciemi, dluhopisy, komoditami a alternativními investicemi.

Investiční příležitosti jsou vybírány
vždy na základě fundamentální
a makroekonomické analýzy
s důrazem na širokou diverzifikaci.

Ing. Sven Subotič
jednatel společnosti

Oproti klasickým podílovým fondům Chytré portfolio
disponuje mechanismy, které umožňují investici aktivně řídit a vždy zachovat optimální rozložení mezi hlavními třídami
aktiv v každém tržním prostředí.

Odměna ze zisku

Součástí poplatkové struktury všech produktů AURA INVEST je odměna podílem na zisku. K účtování odměny na zisku dochází pouze v případě, že Váš investovaný kapitál dosahuje nových maxim.

Základní parametry

  • Minimální investice: 200.000 Kč
  • Optimální investice: od 400.000 Kč
  • Investiční horizont: 5 let, standardní hospodářský cyklus
  • Cílený výnos: 7% p.a.* v čistém vyjádření tzn. po všech poplatcích
  • Řízení rizik: pasivní, změnou alokace aktiv
  • Typ cíleného výnosu: kapitálové zhodnocení, úrokový výnos, měnový výnos
  • Investiční strategie: alokace mezi hlavní třídy aktiv (akcie, dluhopisy, komodity, alternativy) dle vlastních modelů, selekce nejatraktivnějších aktiv napříč globálními trhy
  • Poplatek za správu: 1,6% p.a.
  • Podíl na zisku: 16%, počítáno vždy z historické maximální hodnoty portfolia
  • Česká národní banka - orgán vykonávající dohled

Dokumenty ke stažení

*Cílený výnos představuje předpokládaný roční výnos z vložené investice po odečtení všech poplatků. U každé investice však souvisí možný výnos úzce s rizikem. Předpokládané či možné výnosy ani návratnost investice nemohou být zaručeny. Více viz poučení o rizicích zde.

Menu