Legislativa & bezpečnost


Licencovaná společnost

Partnerem společnosti Aura Invest Group s.r.o. je obchodník s cennými papíry Colosseum, a.s. Aura Invest Group je vázaným zástupcem Colosseum, a.s.

Colosseum, a.s. patří mezi nejvýznamnější české nebankovní obchodníky s cennými papíry. Společnost byla založena v roce 1997 a v roce 2002 se stala jedním z prvních obchodníků s cennými papíry s licencí na deriváty od Komise pro cenné papíry.

Platná registrace Colosseum, a.s. u České Národní Banky a seznam povolených činností k nahlédnutí zde.

Seznam vázaných zástupců, včetně Aura Invest Group, kteří jsou registrováni v seznamu vázaných zástupců, vedených Českou národní bankou podle § 32a a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů k dispozici zde.

Individuální investiční účty

Každý klient investující do produktů Aktivní správa a Chytré portfolio disponuje individuálním investičním účtem na své jméno vedeným u obchodníka s cennými papíry Colosseum, a.s. Výhodou individuálních investičních účtů je vyšší ochrana i bezpečnost vložených prostředků.

Obchodník s cennými papíry je ze zákona povinen při nakládání s investičními nástroji zákazníka zavést opatření k ochraně vlastnického práva zákazníka a vyloučit použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka.

Strategie produktů jsou implementovány skrze online brokera Interactive Brokers, jehož počátky sahají až do roku 1977, kdy si její zakladatel Thomas Peterffy koupil členství na burze American Stock Exchange. Interactive Brokers mají pobočky po celém světě a nabízejí svým klientům přístup na téměř všechny významné akciové, dluhopisové, futures, opční i forex trhy.

Finanční toky

Vysoká bezpečnost je kladena na veškeré pohyby klientských finančních prostředků. Klienti mohou zasílat prostředky na účet obchodníka s cennými papíry pouze z bankovního účtu, který uvedou ve smlouvách. Obchodník s cennými papíry je oprávněn přijmout prostředky pouze v případě, že dojde ke spárování majitele bankovního účtu, ze kterého prostředky odešly a cílového majitele individuálního investičního účtu u obchodníka s cennými papíry. Obdobný proces funguje i u výběru finančních prostředků. Peníze mohou odejít klientovi pouze na účet uvedený ve smlouvách.

Vysoká likvidita

Ideálním investičním horizontem produktů Aktivní správa a Chytré portfolio je období alespoň 5 let. Nikdy ale nevíte, co se Vám může přihodit a kdy budete potřebovat Vaše prostředky. U našich produktů je likvidita téměř okamžitá. Finančními prostředky budete disponovat do několika pracovních dnů od zadání požadavku na ukončení investice.

Nepodstupujete měnové riziko

Aktivní správa i Chytré portfolio využívá aktivní měnové zajištění. Klienti tak pohodlně investují na globálních trzích v české koruně (CZK) a nevystavují se kurzovým výkyvům a měnovému riziku.Menu