Proč Aura Invest


O nás

Společnost Aura Invest Group byla založena s jediným cílem a to nabídnout široké investorské veřejnosti možnost investovat do aktivně spravovaných fondů.

Aura Invest Group nabízí investiční produkty založené na sofistikovaných analytických modelech, které slouží k selekci nejatraktivnějších obchodních příležitostí.

Věříme investičnímu přístupu, který se osvědčil i v době finanční krize. Obchodní strategie jsou založeny na dlouhodobých investičních myšlenkách, které jsou striktně podloženy fundamentálními analýzami.

Česká společnost Aura Invest Group s.r.o. je vázaným zástupcem společnosti Colosseum, a.s., vedená v seznamu vázaných zástupců u České národní banky. Seznam vázaných zástupců (zde) včetně povolených činností dle § 32a ZPKT ve znění pozdějších předpisů k dispozici zde.

Čím jsme odlišní a Proč Aura Invest

V Aura Invest investujeme s Vámi. Členové Aura Invest jsou aktivními investory v produktech Aktivní správa i Chytré portfolio. Výkonnost je pro Vás stejně tak důležitá jako pro nás.

Spolupracujeme se širokou sítí providerů finančních dat a nezávislých studií.

Disponujeme komplexními analýzami, vlastními proprietárními modely, efektivní poplatkovou strukturou a sofistikovanými strategiemi.

Obchodní strategie

Aplikují pokročilé exaktní rizikové modely, které jsou vodítkem v případech náhlých tržních výkyvů.

Využívají automatické rebalancování mezi třídami aktiv a investování do moderních a konzervativních investičních instrumentů.

Nabízí správu prostředků na pokročilé úrovni s cílem uchování hodnoty a konzistentním zhodnocováním Vašich investic.

Menu