Netflix pokračuje v růstu! Expanze do světa se vydařila


Populární americký poskytoval streamovaných medií Netflix pokračuje ve spanilé jízdě. Ve čtvrtém kvartálu přidal rekordních 5,59 mil. předplatitelů a rok 2015 uzavřel na čísle 74,76 mil.

K rekordnímu počtu nových předplatitelů pomohla relativně rychlá a agresivní expanze do téměř všech zemí světa s výjimkou Číny. Netflix zaznamenal téměř 50% nárůst předplatitelů na území mimo Spojené státy.

Stejný faktor bude mít podle společnosti vliv i na přírůstek předplatitelů v aktuálním kvartálu, který Netflix odhaduje na 6,10 mil. nových platících zákazníků.

2016_01_20_netflix_pocet_odberatelu

Netflix: Rostoucí trend tržeb

I přesto, že tržby mezikvartálně vzrostly o 5,76 %, zaznamenal Netflix pokles provozního zisku o necelých 19 %. Velký výkyv v provozní ziskovosti společnosti má pravděpodobně za vinu expanze na zahraniční trhy a zároveň silný dolar, který snižuje zisk vyjádřený v USD.

Netflix předpokládá růst tržeb i zisku do dalšího kvartálu i roku, ale zároveň plánuje velké investice do expanze, reklamy a tvorby vlastního obsahu.

web_plugin

Na konci čtvrtého kvartálu dosáhlo zadlužení Netflixu 2,4 mld. USD. Zadlužení v předchozím kvartálu bylo podobné.

2016_01_20_netflix_trzby

Rostoucí konkurenceschopnost

S rostoucím počtem předplatitelů postupně roste podíl na trhu, jenž se od roku 2010 zvýšil z 21 % na 37%. Metodika měření je založená na množství stáhnutých dat z jednotlivých serverů během špičky.

Společnost ovládá více jak třetinu trhu, což ukazuje na její sílící konkurenceschopnost, která pramení z byznys modelu, jenž je založený na tvorbě vlastního obsahu.

2016_01_20_netflix_podil_vyvoj

Netflix disponuje negativním cash flow

Byznys model založený na tvorbě vlastního obsahu je sice úspěšný, ale také vede k výrazně negativnímu cash flow, se kterým se minulý rok Netflix potýkal. Za čtvrtý kvartál podnik vykázal negativní peněžními toky ve výši 276 mil. USD. Za celý rok to bylo -921 mil USD.

Investice do vlastního obsahu jsou velice drahé a jejich návratnost není okamžitá. Lze předpokládat, že se s negativním cash flow bude Netflix potýkat po delší dobu.

Pokud bude vlastní obsah dostatečně úspěšný, společnosti by se měly investice vrátit s kýženou prémií.

Zdroj dat: ir.netflix.com

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.



Menu